กลับมาพบกันอีกครั้งกับ Thai MOOC Talk 2021 กับหัวข้อ Empowering Next Normal Online Education ครั้งที่ 1

กลับมาพบกันอีกครั้งกับ Thai MOOC Talk 2021 กับหัวข้อ Empowering Next Normal Online Education ครั้งที่ 1

📢 Thai MOOC Talk 2021📢 💻Empowering Next Normal Online Education : the Past, the Present, and the Future (ครั้งที่ 1) . 📅 วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ⏰ เวลา 19.00-19.45 น. . มหาวิทยาลัยแม่ข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน วิทยากร: 1. ผศ. ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 2.
การประชุมหารือร่วมกับสถาบันพระบรมราชชนก เตรียม เปิด PI MOOC

การประชุมหารือร่วมกับสถาบันพระบรมราชชนก เตรียม เปิด PI MOOC

   รศ.ดร. ฐาปนีย์ ธรรมเมธา ผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย และ ผศ.ดร. อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) เข้าร่วมหารือความคืบหน้าของโครงการ PI MOOC ของสถาบันพระบรมราชชนก (PI) กับ นพ. สมชาย  ธรรมสารโสภณ รักษาการในตำแหน่งอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก และ ดร. จุรีรัตน์ กิจสมพร ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ ภายใต้ความร่วมมือกับโครงการ Thai
TCU วางแผนการดำเนินงานประจำปี

TCU วางแผนการดำเนินงานประจำปี

ในวันที่ 12 กันยายน 2563 โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยได้เดินทางไปสัมมนาที่โรงแรม ฎ ชฎา จังหวัดชลบุรีเพื่อวางแผนการดำเนินการประจำปี 2564 และหารือเกี่ยวกับการทำงานในด้านต่าง ๆ เช่น แนวทางการพัฒนารายวิชาออนไลน์ แนวทางการพัฒนาระบบ และแนวทางการบริหารจัดการอื่น ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการ
TCU เปิดใช้งานเว็บไซต์ใหม่

TCU เปิดใช้งานเว็บไซต์ใหม่

นปีงบประมาณ 2564 โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยได้วางแผนปรับปรุงเว็บไซต์ในการให้บริการข่าวสารข้อมูลใหม่ เพื่อทดแทนของเดิมที่เปิดใช้งานมานาน นอกจากนี้ยังเพิ่มคุณสมบัติต่าง ๆ เข้าไปในเว็บไซต์เพื่อให้ง่ายต่อการทำงานมากยิ่งขึ้น โดยแผนการเปิดให้บริการเว็บไซต์ใหม่นั้นจะเปิดให้บริการในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป