สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้จัดอบรม “หลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสื่อและภาควิชาการ

November 16, 2021

 

                  สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้จัดอบรม “หลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสื่อและภาควิชาการ”   
โดย ผศ. ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) ได้เข้าร่วมบรรยายเพื่อแนะนำแพลตฟอร์มกลางด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนไทยที่ชื่อว่า Thai MOOC ให้เป็นช่องทางในการนำเสนอความรู้แก่นักข่าวและผู้ร่วมอาชีพอื่นๆ ที่สนใจแบ่งปันความรู้เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ที่  VIE Hotel Bangkok ราชเทวี กรุงเทพฯ มีผู้ร่วมรับฟังผ่าน ZOOM Meeting มากกว่า 100 คน

Comments 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *