ทีมผู้บริหารของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ได้เข้าร่วมให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการดำเนินการของโครงการ Thai MOOC ในรายการ Chance for Future สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

November 11, 2021

ทีมผู้บริหารของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ได้เข้าร่วมให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการดำเนินการของโครงการ Thai MOOC ในรายการ Chance for Future โอกาสแห่งอนาคต by อว.
EP4 : Thaimooc การศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เมื่อรูปแบบการเรียนรู้เปลี่ยนไป เราสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้วยตนเองได้มากขึ้น การเลือกรูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์ที่เหมาะกับตัวเอง และรู้จักผสมผสานรูปแบบการเรียนทั้งออนไลน์และออฟไลน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดย่อมช่วยสร้างโอกาสต่อยอดอาชีพและการใช้ชีวิตได้.

Comments 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *