หุ่นยนต์ศาสตร์ขั้นพื้นฐาน (Robotics Foundation)

October 25, 2021

หุ่นยนต์ศาสตร์ขั้นพื้นฐาน (Robotics Foundation)

คนไทยสามารถเรียนรู้วิชาหุ่นยนต์ศาสตร์ขั้นพื้นฐาน (Robotics Foundation) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง Thai MOOC และ Federica Web Learning

โดยเนื้อหามี 2 ส่วน ประกอบด้วย
1. หุ่นยนต์ศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 1 การสร้างแบบจำลองหุ่นยนต์
    (Robotics Foundation I – Robot Modeling)
2.
หุ่นยนต์ศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 2 การควบคุมหุ่นยนต์
    (Robotics Foundation II – Robot Control)

ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://thaimooc.org เรียนออนไลน์ได้ทุกที่และไม่มีค่าใช้จ่าย

Comments 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *