กลับมาพบกันอีกครั้งกับ Thai MOOC Talk 2021 กับหัวข้อ Empowering Next Normal Online Education ครั้งที่ 1

กลับมาพบกันอีกครั้งกับ Thai MOOC Talk 2021 กับหัวข้อ Empowering Next Normal Online Education ครั้งที่ 1

📢 Thai MOOC Talk 2021📢 💻Empowering Next Normal Online Education : the Past, the Present, and the Future (ครั้งที่ 1) . 📅 วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ⏰ เวลา 19.00-19.45 น. . มหาวิทยาลัยแม่ข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน วิทยากร: 1. ผศ. ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 2.
การประชุมหารือร่วมกับสถาบันพระบรมราชชนก เตรียม เปิด PI MOOC

การประชุมหารือร่วมกับสถาบันพระบรมราชชนก เตรียม เปิด PI MOOC

   รศ.ดร. ฐาปนีย์ ธรรมเมธา ผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย และ ผศ.ดร. อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) เข้าร่วมหารือความคืบหน้าของโครงการ PI MOOC ของสถาบันพระบรมราชชนก (PI) กับ นพ. สมชาย  ธรรมสารโสภณ รักษาการในตำแหน่งอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก และ ดร. จุรีรัตน์ กิจสมพร ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ ภายใต้ความร่วมมือกับโครงการ Thai