ขอเชิญร่วมเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการนานาชาติปี 2566 (IEC 2023)

June 7, 2023

ขอเชิญเข้าร่วมงาน IEC2023xICSLE2023 “The 14th TCU International e-Learning Conference and 7th International Conference on Smart Learning Environments”

📝ลงทะเบียนเข้างานได้ที่ : https://bit.ly/IEC2023-Registration

📝สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://iec2023.thaicyberu.go.th/

และขอเชิญร่วมเสนอผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ MOOC ในการประชุมวิชาการ

นานาชาติปี 2566 ของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)

ด้วย TCU จะ จัดประชุมวิชาการนานาชาติปี 2566 : The 14 TCU Intemational e-Learning Conference 2023 ( IEC 2023 )

ในหัวข้อ “Social Change and the Future of MOOCs” and ‘Smart Learning for Sustainable Society: Emerging Technologies and Applications”

ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม ถึงวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566

โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ ชั้น 11

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดระหว่าง

นักวิชาการการศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ และนิสิตนักศึกษาที่สนใจ โดยครอบคลุมความรู้ที่ทันสมัย ด้านการศึกษาออนไลน์ ทั้งในและต่างประเทศ

ในการนี้ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ ร่วมส่งผลงานวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา MOOC ของท่าน เพื่อคัดเลือกนำเสนอในการประชุมข้างต้น ภายในวันที่ 31กรกฎาคม 2566

ที่ link : 📝https://bit.ly/iec2023_paper

หรือ QR Code นี้

โดยมีขอบเขตการนำเสนอผลงานที่เกี่ยวกับรายวิชา MOOC ใน 3 หัวข้อ ดังนี้

1. กลยุทธ์การสอนและการออกแบบรูปแบบการเรียนการสอน

(Pedagogy and Instructional Design)

2. การพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ (Learning resources development)

3. การพัฒนาและการให้บริการ (Developing and Operating)

โปรดร่วมเสนอผลงานวิชาการ และอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน

ส่งผลงานวิชาการ

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

02-0395675 (พัชรา)

You are invited to attend IEC2023xICSLE2023 “The 14th TCU International e-Learning Conference and 7th International Conference on Smart Learning Environments”

📝𝗥𝗲𝗴𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗵𝗲𝗿𝗲 : https://bit.ly/IEC2023-Registration

📝𝗠𝗼𝗿𝗲 𝗜𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 : https://iec2023.thaicyberu.go.th/

and you are invited to submit an academic work related to MOOC at the International e-Learning Conference 2023 by Thailand Cyber University (TCU) project.

TCU will host the International Academic Conference 2023: The 14th TCU International e-learning Conference 2023 (IEC 2023) Under the themes of

“Social Change and the Future of MOOCs” and

‘Smart Learning for Sustainable Society: Emerging Technologies and Applications”

The conference will be held from Thursday, August 31st to Friday, September 1st, 2023 at The Berkeley Hotel Pratunam, 11th floor.

The purpose of this conference is to provide a platform for exchanging knowledge and ideas among educational scholars, researchers, faculty members, students, and general audiences who are interested, covering modern knowledge in online education both domestically and internationally.

We would like to invite faculty members to submit academic work related to your MOOC course for selection to be presented at the conference by July 31, 2023, at the following link:

https://bit.ly/iec2023_paper

Or this QR Code

The scope of presentation related to the MOOC subject can be in the following three topics:

1) Pedagogy and Instructional Design

2) Learning resources development

3) Developing and Operating

Please submit your academic work and promote the aforementioned project to be widely known.

Submit academic work to

Thai Cyber University Project

02-0395675 (Patchara)

Comments 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *