Thai MOOC ร่วมงาน NALI 2023 ณ ประเทศมาเลเซีย

November 15, 2023

🙏 Thai MOOC ร่วมงาน NALI 2023 ณ ประเทศมาเลเซีย

.

🔹 New Academia Learning Innovation 2023 หรือ NALI 2023 เป็นงานแบ่งปันความรู้ประจำปี จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 โดย Universiti Teknologi Malaysia (UTM) ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2566 ณ ประเทศมาเลเซีย ความสำคัญของการจัดงานนี้ เพื่อส่งเสริมการสอนและการเรียนรู้ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในการศึกษาให้กับครู อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา ผ่านกิจกรรมการแข่งขันสร้างนวัตกรรมด้านการสอนและการเรียนรู้ใหม่ ๆ มีผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้มากกว่า 300 คน

.

🔹โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) ได้ส่งทีมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมจัด Exhibitor เพื่อนำเสนอแพลตฟอร์ม Thai MOOC ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทำความรู้จัก ภายในงานมีคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาจากประเทศมาเลเซีย และประเทศต่าง ๆ ให้ความสนใจกับแพลตฟอร์ม Thai MOOC ที่มีรายวิชาออนไลน์ให้สมัครเรียนฟรี และความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต มีหลายมหาวิทยาลัยได้ร่วมพูดคุยสอบถามแนวทางในการเผยแพร่รายวิชาออนไลน์และร่วมใช้รายวิชาออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Thai MOOC เพื่อประกอบการจัดการเรียนการสอน โดยจะมีการหารือและการทำความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันอย่างเป็นทางการต่อไป

.

💻 สมัครเรียนออนไลน์ : https://thaimooc.org/

(ทุกรายวิชาไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน)

.

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)

.

#ThaiMOOC#Thai#MOOC#Online#Learning#Free#Courses#NALI2023#Malaysia#UTM

Comments 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *