ศ. ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) เข้าร่วมในการเสวนาเรื่อง The revival of MOOCs in Asia ในงาน EDUtech Asia 2021

ศ. ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) เข้าร่วมในการเสวนาเรื่อง The revival of MOOCs in Asia ในงาน EDUtech Asia 2021

ศ. ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) เข้าร่วมในการเสวนาเรื่อง The revival of MOOCs in Asia ในงาน EDUtech Asia 2021 ที่จัดขึ้นวันอังคาร ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยผู้เข้าร่วมเสวนาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น อินโดนีเซีย อินเดียและมาเลเซีย

Leave a Reply

Your email address will not be published.