งานประชุม Leapfrogging the Challenges of Higher Education During COVID-19 during the pandemic and beyond

December 16, 2021

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564
รศ. ดร. อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)
ได้นำเสนอโครงการ Thai MOOC หัวข้อ Thailand Cyber University’s key activities to support higher education
ในงานประชุม Leapfrogging the Challenges of Higher Education During COVID-19 during the pandemic and beyond
จัดโดยประเทศเกาหลี ผู้เข้ารับชมจากประเทศต่าง ๆ ทางออนไลน์เป็นจำนวนมาก
Link บันทึกการประชุม

Link หน่วยงานที่จัด : keris.or.kr/main/na/ntt/selectNttInfo.do?mi=1051&nttSn=38216

Comments 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *