รายวิชาใหม่ Thai MOOC

December 30, 2021

☃️ต้อนรับเดือนสุดท้ายของปี ด้วยรายวิชาเข้าใหม่ของ Thai MOOC ⛄️
🎉 ครั้งแรกกับรายวิชาจาก Thai PBS 📺 ที่นำเสนอเกี่ยวกับจริยธรรมและวิชาชีพสื่อมวลชน
🎥 ถือเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน
พร้อมเรียนรู้ไปกับ Thai MOOC ได้ที่รายวิชา
จาก Thai PBS 📺 ที่นำเสนอหลักการการสื่อสารของพลเมือง ภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลงไป🎥 พร้อมเรียนรู้ไปกับ Thai MOOC ได้ที่รายวิชา📕 THAIPBS002 สื่อพลเมือง | Citizen Media 🎥https://lms.thaimooc.org/…/course-v1:THAIPBS…/about📝สนใจสมัครเรียนได้ที่ 👩https://idp.thaimooc.org#เรียนออนไลน์#เรียนฟรี#24ชั่วโมง#ThaiMOOChttps://demo.thaimooc.org/

จาก Thai PBS 📺 ที่นำเสนอเทคนิคการถ่ายภาพ การถ่ายวิดีโอในรูปแบบต่าง ๆ ในแบบสื่อสาธารณะ🎥 พร้อมเรียนรู้ไปกับ Thai MOOC ได้ที่รายวิชา📕 THAIPBS001 เทคนิคการถ่ายภาพในแบบสื่อสาธารณะ | Shooting techniques for Public Media 🎥https://lms.thaimooc.org/…/course-v1:THAIPBS…/about📝สนใจสมัครเรียนได้ที่ https://idp.thaimooc.org#เรียนออนไลน์#เรียนฟรี#24ชั่วโมง#ThaiMOOC

📕 THAIPBS003 จริยธรรมและวิชาชีพสื่อมวลชน 🎥
https://lms.thaimooc.org/…/course-v1:THAIPBS…/about

📝สนใจสมัครเรียนได้ที่ https://idp.thaimooc.org
#เรียนออนไลน์#เรียนฟรี#24ชั่วโมง#ThaiMOOC 

Comments 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *