มาทำความรู้จักหนึ่งในวิทยากร IEC 2021: Professor Gerard L. Hanley, Ph.D.

August 13, 2021

มาทำความรู้จักหนึ่งในวิทยากร IEC 2021: Professor Gerard L. Hanley, Ph.D.

Professor Gerard L. Hanley, Ph.D. ท่านเป็นกรรมการบริหารของ MERLOT ซึ่งเป็นระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองทางออนไลน์และระบบสืบค้นข้อมูลทางวิชาการของ California State University ผ่านเว็บไซต์ www.merlot.org ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนเรียนมากกว่า 180,000 คน และแหล่งการเรียนรู้มากกว่า 95,000 แห่ง รวมถึงเป็นกรรมการบริหารของระบบเว็บไซต์ SkillsCommons ซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางออนไลน์ที่มุ่งเน้นด้านการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน

ท่านมีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยรองอธิการบดี (Assistant Vice Chancellor) ของสถาบัน Academic Technology Services, California State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสถาบันที่สนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้กับ Long Beach Campus หนึ่งในวิทยาเขตของ California State University โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning) ผ่านการกระบวนการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ และเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง CENTER FOR USABILITY IN DESIGN AND ACCESSIBILITY Center for Usability in Design and Accessibility (CUDA) ของ California State University, Long Beach Campus ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยและแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำหรับผู้ที่มีข้อจำกัดเพื่อให้เข้าถึง
ได้อย่างเสมอภาค ส่งผลให้มีผลงานวิจัยมากมายที่สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมให้กับสถาบันทางการศึกษา หน่วยงานราชการและเอกชน

โดยงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง TCU International e-learning Conference หรือ IEC ในปีนี้ ได้รับเกียรติจาก Professor Gerard L. Hanley, Ph.D. ร่วมเป็นหนึ่งในวิทยากรที่จะมาบรรยายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางออนไลน์ในวันที่ 2 กันยายน 2564

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและรับเกียรติบัตร (eCertificate) โดยสามารถลงทะเบียนได้ฟรีที่ https://iec2021.thaicyberu.go.th และสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยผ่าน Facebook: Thai MOOC และเรียนคอร์สรายวิชาที่สนใจผ่านทาง thaimooc.org

จัดโดย โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)
การศึกษาระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Thai MOOC)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)
#IEC2021 #ThaiCyberU #TCU #ThaiMOOC

ที่มาข้อมูล:
https://www.csulb.edu/…/academic-technology…/about-us
https://cla.csulb.edu/centers/cuda/about-cuda/cuda-team/
https://cla.csulb.edu/centers/cuda/
http://www.skillscommons.org

Comments 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *