ขอเชิญร่วมรับฟัง ปฐมบท IEC2023 ใน Thai MOOC LunchTalk ผ่าน Facebook Live สด

August 3, 2023

ขอเชิญร่วมรับฟัง ปฐมบท IEC2023 ใน Thai MOOC LunchTalk ผ่าน Facebook Live สด

วันพุธที่ 9 ส.ค. 66 เวลา 12.00-13.00 น.

พบกับหัวข้อที่น่าสนใจจาก Keynote ต่างประเทศ และกิจกรรมใหม่ ๆ ใน Metaverse

.

ร่วมพูดคุยกับ

1. รศ. ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา (ผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย)

2. รศ. ภก. ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี (รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย)

3. ศ. ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ (รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย)

4. รศ. ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น (มหาวิทยาลัยศิลปากร)

5. รศ. ดร.สุรพล บุญลือ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

6. ดร.วรสรวง ดวงจินดา (มหาวิทยาลัยศรีปทุม)

7.รศ. ดร.ชุติพร อนุตริยะ (สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT))

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)

#ThaiMOOC#ระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์#Thai#MOOC#Online#Learning#Free#Courses#ออนไลน์#เรียนออนไลน์#ไม่เสียค่าใช้จ่าย

Comments 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *