งานประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษา

July 27, 2023

ในการออกแบบการเรียนการสอนแบบโมดูลเพื่อจัดการศึกษาออนไลน์ในระบบเปิด Massive Open Online Courses (MOOCs)”

🎤 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายแพทย์รายิน อโรร่า รองอธิบดีสถาบันพระบรมราชชนก ได้เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษาในการออกแบบการเรียนการสอนแบบโมดูลเพื่อจัดการศึกษาออนไลน์ในระบบเปิด Massive Open Online Course (MOOCs)” ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร 7 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี (วิทยาเขตศรีธัญญา)
.
❤️ในการนี้ทีม Thai MOOC นำโดย ศ. ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) และคุณชนากานต์ ปิ่นวิเศษ (หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาออนไลน์) ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ Thai MOOC เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ต่อไป
..
#ThaiMOOC #ระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์ #Thai #MOOC #Online #Learning #Free #Courses #ออนไลน์ #เรียนออนไลน์ #ไม่เสียค่าใช้จ่าย

Comments 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *