คณะอาจารย์สำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเข้าดูงานด้านเทคโนโลยีการศึกษา และจัดการศึกษาที่หลากหลาย การเรียนการสอน ออนไลน์ ในระบบ Thai -MOOC ที่ สำนักงานโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

July 21, 2023

เมื่อศุกร์ วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 คณะอาจารย์สำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเข้าศึกษาและเพิ่มพูนความรู้ ดูงานด้านเทคโนโลยีการศึกษา และจัดการศึกษาที่หลากหลาย การเรียนการสอน ออนไลน์ ในระบบ Thai -MOOC ที่ สำนักงานโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย โดย ศ. ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) พร้อมทีมงาน Thai MOOC ให้การต้อนรับ ได้เสนอความคิดเห็น แนะนำ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ทั้งนี้ เพื่อให้คณาจารย์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาภาษาจีน และเจ้าหน้าที่บริหารสำนักวิชาจีนวิทยา ได้นำประสบการณ์มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน และได้นำความรู้ที่ได้ ปรับใช้ และเผยแพร่ แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต่อไป ณ. ห้องประชุม ชั้น 18 ห้อง 18B อาคารอุดมศึกษา 2 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Comments 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *