Blog

The 11th TCU INTERNATIONAL E-LEARNING CONFERENCE 2020 DISRUPTIVE ECOLOGY: NEW NORMAL OF EDUCATION IN POST COVID-19 วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2020 เวลา 8.30-15.30 น. การประชุมได้จัดในรูปแบบ Hybrid Conference ท่านสามารถเข้าร่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ 2 ช่องทาง 1) ผ่านการ Live Video Conference ด้วยโปรแกรม ZOOM หรือ 2) เข้าร่วมประชุมที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รับเพียง 50 ท่านเท่านั้น) ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://bit.ly/registeriec2020 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.iec2020.thaicyberu.go.th/ จัดโดย โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) การศึกษาระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Thai MOOC) กระทรวงการอุดมศึกษา…

Thai MOOC Talk On Tour ครั้งที่ 3: เทคนิคการปลูกต้นไม้ในพื้นที่จำกัด แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในหัวข้อ เทคนิคการปลูกต้นไม้ในพื้นที่จำกัด พบกับแขกรับเชิญ: 1.อาจารย์ ณัทธ์ชวัล เจริญเลิศธนกิจ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2.ดร.ณภัทร กำธรสิริวิมล คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 3.ผศ. ดร.ชัยรัตน์ บูรณะ คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ผู้ดำเนินรายการ : ดร.ลินดา เยห์ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมฟังและร่วมกิจกรรมในงานเพื่อลุ้นรับของที่ระลึกพรีเมียมจากพวกเราจำนวน 10 รางวัล โดยยืนยันเข้าร่วมกิจกรรมผ่านลิงก์ https://fb.me/e/16shK33EH พิเศษ! ส่งคำถามที่อยากฝากถึงวิทยากรภายในวันศุกร์ที่ 16ก.ค. ลุ้นรับกระบอกน้ำจากทีมงานจำนวน 10 รางวัล ผ่านลิงก์ https://forms.gle/WmH54xKZNGVCyY6DA โอกาสดีแบบนี้ อยากให้มากันเยอะ ๆ นะคะ ติดตามและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: https://www.facebook.com/ThaiMOOC จัดโดย โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)…

NEC2020 National e-Learning Conference เชิญร่วมรับชมสดการสัมมนาออนไลน์ NEC2020 National e-Learning Conference แนวทางการจัดการเรียนด้วย MOOC เพื่อสะสมในคลังหน่วยกิตและเทียบโอนตามสมรรถนะวิชาชีพ” https://www.facebook.com/292776777720640/videos/1353715921490687/  วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00-16.00 น.  โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนออนไลน์กว่า 30 ท่าน ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการประชุมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ผ่านระบบ Thai MOOC Webinar: ZOOM  ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://bit.ly/tcu-nec2020 จัดโดย โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) #NEC2020 #TCUNEC2020 #thaicyberu #TCU

Thai MOOC Talk Returns EP.11 Empowering Next Normal Online Education (ครั้งที่ 11) วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 19.00-20.00 น. แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ทุกที่และทุกเวลา ร่วมฟังประสบการณ์ของนักศึกษาจากหลายสถาบันทั่วประเทศ จัดโดย โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)

Higher Education & e-Learning Report of ASEAN Countries ASEAN Cyber University Secretariat (ACU) และ Thailand Cyber University (TCU) ได้ร่วมเขียนรายงาน Higher Education & e-Learning Report of ASEAN Countries ดาวน์โหลดฉบับที่ 1 ได้ที่ Attached Files(1) ดาวน์โหลดฉบับที่ 2 ได้ที่ Attached Files(1) ดาวน์โหลดฉบับที่ 3 ได้ที่ Attached Files(1) ดาวน์โหลดฉบับที่ 4 ได้ที่ Attached Files(1)  

Thai MOOC Talk On Tour ครั้งที่ 2: อาหารเพื่อสุขภาพในยุคโควิด ล่องแดนใต้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และวัฒนธรรมอาหาร หัวข้อ อาหารเพื่อสุขภาพในยุค COVID-19 พบ 2 วิทยากรจาก 2 ภูมิภาค แขกรับเชิญ:1. ดร.ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิต หัวหน้าสาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราชหัวข้อ การเลือกเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ2. นพ.พิทักษ์พงษ์ พรรณพราว นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลนาดูน จ.มหาสารคามหัวข้อ เคล็ดลับและคำแนะนำในการรับประทานอาหาร ผู้ดำเนินรายการ: ดร.ลินดา เยห์ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมฟังและร่วมกิจกรรมในงานเพื่อลุ้นรับของที่ระลึกจากพวกเราจำนวน 10 รางวัล ติดตามและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Facebook: https://www.facebook.com/ThaiMOOCจัดโดย โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) ดำเนินการ Thai MOOC แพลตฟอร์ม

Thai MOOC Talk Returns 2021 EP.10 เชิญร่วมรับชมการถ่ายทอดสดรายการ Thai MOOC Talk ได้ทุกคืนวันพฤหัสบดี Thai MOOC Talk Returns 2021 (ครั้งที่ 10)Empowering Next Normal Online Education: การพัฒนา ThaiMOOC สู่สมรรถนะวิชาชีพ วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 19.00-20.00 น. วิทยากร1. นางสาวจุลลดา มีจุล (รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ)2. ศ.เกียรติคุณ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี (ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)3. ผศ. ดร.ปณิชา บุญสวัสดิ์ (สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย)4. ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ (สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)5. ผศ. ภก. ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี…

Thai MOOC Talk Returns 2021 EP.9 เชิญร่วมรับชมการถ่ายทอดสดรายการ Thai MOOC Talk ได้ทุกคืนวันพฤหัสบดี Thai MOOC Talk Returns 2021 Empowering Next Normal Online Education: แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนออนไลน์ (ครั้งที่ 9) วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 19.00-20.00 น. วิทยากรผู้สอนจากรายวิชาสุดฮิตใน Thai MOOC 1. ผศ. ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) 2. ดร.โสภาค เจริญสุข (นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ธนาคารออมสิน) 3. ดร.นิพาดา ไตรรัตน์ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) ยืนยันเข้าร่วมกิจกรรม ผ่าน Facebook : Thai-MOOC คลิกที่นี่…

Thai MOOC Talk Returns EP.8 Empowering Next Normal Online Education: แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนออนไลน์ (ครั้งที่ 8) วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 19.00-20.00 น. วิทยากรผู้สอนจากรายวิชาสุดฮิตใน Thai MOOC รศ. ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน (มหาวิทยาลัยรังสิต) ผศ.กาญจนา สหะวิริยะ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) ยืนยันเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน Facebook: https://www.facebook.com/ThaiMOOC คลิกที่นี่  https://fb.me/e/ZR7zrFBQ พิเศษ! ลุ้นรับของที่ระลึกจาก Thai MOOC 10 รางวัล เมื่อร่วมกิจกรรมขณะ Live สด จัดโดย โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)

Thai MOOC Talk Returns 2021 EP.7 Empowering Next Normal Online Education: แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนออนไลน์ (ครั้งที่ 7) วันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 19.00-20.00 น. วิทยากร: ผศ. ดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์ (อาจารย์ประจำคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร) ผศ. ภญ. ดร.วิภาพร พนาพิศาล (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ผศ. ดร.รัฐสภา แก่นแก้ว (อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ และผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์มีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม) รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook: https://www.facebook.com/ThaiMOOC YouTube: bit.ly/TMT-VDO จัดโดย โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)