ขอเชิญรับชมรายการใหม่ Thai MOOC Review

January 26, 2022

ขอเชิญรับชมรายการใหม่ Thai MOOC Review
รายการแนะนำรายวิชา Project เล็ก ๆ จาก Thai MOOC
พร้อมแจกความสดใส และอัดแน่นความรู้ ให้ทุกท่านhttps://www.youtube.com/watch?v=XdvBhVrCWbY

Comments 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *