Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

Thai MOOC Talk Returns 2021 EP.10 เชิญร่วมรับชมการถ่ายทอดสดรายการ Thai MOOC Talk ได้ทุกคืนวันพฤหัสบดี Thai MOOC Talk Returns 2021 (ครั้งที่ 10)Empowering Next Normal Online Education: การพัฒนา ThaiMOOC สู่สมรรถนะวิชาชีพ วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 19.00-20.00 น. วิทยากร1. นางสาวจุลลดา มีจุล (รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ)2. ศ.เกียรติคุณ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี (ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)3. ผศ. ดร.ปณิชา บุญสวัสดิ์ (สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย)4. ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ (สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)5. ผศ. ภก. ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี…

Thai MOOC Talk Returns 2021 EP.9 เชิญร่วมรับชมการถ่ายทอดสดรายการ Thai MOOC Talk ได้ทุกคืนวันพฤหัสบดี Thai MOOC Talk Returns 2021 Empowering Next Normal Online Education: แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนออนไลน์ (ครั้งที่ 9) วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 19.00-20.00 น. วิทยากรผู้สอนจากรายวิชาสุดฮิตใน Thai MOOC 1. ผศ. ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) 2. ดร.โสภาค เจริญสุข (นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ธนาคารออมสิน) 3. ดร.นิพาดา ไตรรัตน์ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) ยืนยันเข้าร่วมกิจกรรม ผ่าน Facebook : Thai-MOOC คลิกที่นี่…

Thai MOOC Talk Returns EP.8 Empowering Next Normal Online Education: แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนออนไลน์ (ครั้งที่ 8) วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 19.00-20.00 น. วิทยากรผู้สอนจากรายวิชาสุดฮิตใน Thai MOOC รศ. ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน (มหาวิทยาลัยรังสิต) ผศ.กาญจนา สหะวิริยะ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) ยืนยันเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน Facebook: https://www.facebook.com/ThaiMOOC คลิกที่นี่  https://fb.me/e/ZR7zrFBQ พิเศษ! ลุ้นรับของที่ระลึกจาก Thai MOOC 10 รางวัล เมื่อร่วมกิจกรรมขณะ Live สด จัดโดย โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)

Thai MOOC Talk Returns 2021 EP.7 Empowering Next Normal Online Education: แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนออนไลน์ (ครั้งที่ 7) วันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 19.00-20.00 น. วิทยากร: ผศ. ดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์ (อาจารย์ประจำคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร) ผศ. ภญ. ดร.วิภาพร พนาพิศาล (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ผศ. ดร.รัฐสภา แก่นแก้ว (อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ และผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์มีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม) รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook: https://www.facebook.com/ThaiMOOC YouTube: bit.ly/TMT-VDO จัดโดย โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)

Thai MOOC Talk on Tour ครั้งที่ 1: การดูแลจิตใจตัวเองในยุคโควิด ในครั้งแรกนี้ เราจะรับฟังเรื่อง การดูแลจิตใจตนเองในยุคโควิด-19 โดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00-11.00 น. แขกรับเชิญ:1. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา (คณะพยาบาลศาสตร์) หัวข้อ การสร้างความรู้สึกดีให้กับตนเอง2. ดร.ปริยานุช วุฒิชูประดิษฐ์ (คณะศึกษาศาสตร์) หัวข้อ Academic Burnout: จัดการภาวะหมดไฟในการเรียน3. ผศ. ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์ (คณะเทคนิคการแพทย์) หัวข้อ เทคนิคการจัดการความเครียดด้วยตนเอง ผู้ดำเนินรายการ: อ.สกล โสภิตอาชาศักดิ์ (คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)พิเศษ! เข้าร่วมฟังและร่วมกิจกรรมในงานเพื่อลุ้นรับของที่ระลึกจากพวกเราจำนวน 10 รางวัล ติดตามและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Facebook: https://www.facebook.com/ThaiMOOC จัดโดย โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)

Thai MOOC Talk 2021 ครั้งที่ 6 📢 Thai MOOC Talk Returns 2021📢 💻Empowering Next Normal Online Education: the Past, the Present, and the Future (ครั้งที่ 6) 📅 วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ⏰ เวลา 19.00-20.00 น. มหาวิทยาลัยแม่ข่ายภาคใต้ตอนบน วิทยากร: 1. รศ. ดร.จรัญ บุญกาญจน์ (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) 2. ผศ. ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) 3. ผศ.ปริญญา น้อยดอนไพร (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี) 4. ผศ. ดร.อุทัย…

Thai MOOC Talk 2021 ครั้งที่ 5   📢  Thai MOOC Talk Returns 2021📢 💻Empowering Next Normal Online Education: the Past, the Present,  and the Future (ครั้งที่ 5) 📅 วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564⏰ เวลา 19.00-20.00 น. มหาวิทยาลัยแม่ข่ายภาคกลางตอนบนวิทยากร: 1. รศ. ดร.ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)2. ผศ. ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ (มหาวิทยาลัยศรีปทุม)3. รศ. ดร.สมพร  พุทธาพิทักษ์ผล (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)4. รศ. ดร.เชฏฐเนติ  ศรีสอ้าน (มหาวิทยาลัยรังสิต) 🌐 ยืนยันเข้าร่วมกิจกรรม ผ่าน Facebook :…

Thai MOOC Talk 2021 ครั้งที่ 4   📢  Thai MOOC Talk Returns 2021📢 💻Empowering Next Normal Online Education: the Past, the Present,  and the Future (ครั้งที่ 4) 📅 วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564⏰ เวลา 19.00-20.00 น. มหาวิทยาลัยแม่ข่ายภาคใต้ตอนล่างวิทยากร: 1. ผศ. ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)2. ผศ.ดร.อำนาจ ทองขาว (มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา)3. ดร.ศิริชัย นามบุรี (มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)4. อ.สุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์ (วิทยาลัยชุมชนปัตตานี) 🌐 ยืนยันเข้าร่วมกิจกรรม ผ่าน Facebook : Thai-MOOCคลิกที่นี่…

Thai MOOC Talk 2021 ครั้งที่ 3 📢 Thai MOOC Talk Returns 2021📢 💻Empowering Next Normal Online Education: the Past, the Present, and the Future (ครั้งที่ 3) 📅 วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564⏰ เวลา 19.00-20.00 น. มหาวิทยาลัยแม่ข่ายภาคเหนือตอนบนวิทยากร: 1. รศ.อุษณีย์ คำประกอบ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)2. ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 3. ผศ. สพ.ญ. ดร.ศิริพร เพียรสุขมณี (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)4. รศ. ดร.นันทนา คชเสนี (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)5. ผศ. ดร.ชลธิดา…

งานการประชุมวิชาการนานาชาติ THE 29TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTERS IN EDUCATION (ICCE 2021) 🧩🧩 CALL FOR PAPERS NOW !!https://icce2021.apsce.net/ Organized by Asia-Pacific Society for Computers in Education Co-hosted by NECTEC, Khon Kaen University and Mae Fah Luang University ICCE 2021 เป็นงานประชุมวิชาการในระดับ “Mega Conference” ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ด้านการนำคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการศึกษาในทุกมิติ กว่าทศวรรษ!! ปีนี้ประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพหลัก โดยงานจะมีขึ้นในวันที่ 22-26 พ.ย. 2564 นี้ ที่ THAILAND ICCE 2021 ประกอบด้วย…