ภาพความประทับใจ งานสัมนาออนไลน์ IEC 2022

August 1, 2022

งานสัมมนาออนไลน์ IEC International e-Learning Conference 2022 ในหัวข้อ “Best Practice Partners (Thai MOOC Avengers Team)”

ในวันศุกร์ที่ 22 ก.ค. 65 เวลา 09.00-17.30 น. ร่วมรับฟังแนวคิดจากผู้เชี่ยวชาญ นักการศึกษาจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านความรู้เกี่ยวกับทางการศึกษา นวัตกรรม และจัดการศึกษาออนไลน์ รวมถึงการใช้เทคโนโลยี
อย่างรู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลงของสังคม และพฤติกรรมของผู้เรียนในยุค 5G สามารถรับชมได้หลายช่องทาง เช่น ผ่าน ZOOM, Facebook Live ที่หน้าเพจของ Thai MOOC หรือผ่านช่องทาง Metaverse
https://www.facebook.com/ThaiMOOC/videos/1531547760576913

Comments 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *