Blog

สกู๊ปข่าวสั้นวันนี้ : สรุปบรรยากาศการจัดงาน IEC 2023xICSLE 2023

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ได้มีการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิงประจำปี พ.ศ.2566 ภายใต้ชื่องาน The 14th TCU International e-Learning Conference (IEC2023) โดยในปีนี้มีโอกาสพิเศษได้จัดร่วมกับงาน 7th International Conference on Smart Learning Environments (ICSLE2023) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาและจัดการศึกษาออนไลน์ในระดับนานาชาติ ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเข้าร่วมงานยังสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ได้ทางแอปพลิเคชันประชุมออนไลน์ Zoom Meeting และทาง Facebook Thai MOOC มีจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานมากกว่า 500 คน งานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญทางการจัดการศึกษาออนไลน์ ทั้งในระดับประเทศและสากลจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก อาทิ สหรัฐอเมริกา สเปน ญี่ปุ่น จีน เยอรมัน เกาหลี…

พิธีความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และบริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน)

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และบริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน).เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 : นายวันนี นนท์ศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และบริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนการสอนออนไลน์ในการส่งเสริมการเรียนรู้ การแบ่งปัน และเป็นการนำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาต่อยอด เพื่อการประกอบอาชีพสำหรับครัวเรือนได้อย่างดียิ่ง นำโดย รศ. ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา (ผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย) และ ศ. ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ (รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย) โดยทางกระทรวง อว. และบริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) จะร่วมมือกันในการนำสื่อการเรียนรู้ที่มีอยู่จำนวนมาก มาพัฒนาต่อยอดเป็นรายวิชาออนไลน์ให้บริการผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต Thai MOOC งานดังกล่าวจัดขึ้น…

*** Workshop *** “การใช้ ChatGPT เพื่อการเรียนการสอน”

วันที่ 31 ส.ค. 66 ณ Jubilee Ballroom B โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ ชั้น 11 เวลา 13.00 น Workshop Objectives: เรียนรู้กลไกการทำงานของ ChatGPT และการใช้เพื่อการเรียนการสอนและการเรียนรู้ด้วยตัวเอง (self-study) Workshop Agenda: – ChatGPT คือ? – ประโยชน์ของ ChatGPT ในการเรียนการสอน – ChatGPT ทำงานอย่างไรและข้อควรระวังในการใช้ – การเข้าใช้ ChatGPT – ตัวอย่างการใช้ ChatGPT ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ – ระบบอื่น เช่น Bing และ Bard โดย ศ.ดร.วิลาศ วูวงศ์ ผศ. ดร.แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี #ThaiMOOC#ระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์#Thai#MOOC#Online#Learning#Free#Courses#ออนไลน์#เรียนออนไลน์#ไม่เสียค่าใช้จ่าย ***…

คณะผู้บริหารในเครือข่ายจากหลากหลายมหวิทยาลัยในประเทศจีน เข้าศึกษาดูงาน ในหน่วยงานของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

เมื่อ วันที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. ถึง 15.00 น. เครือข่าย China MOOCs for Foreign Studies (CMFS) นำโดย Prof. JIA Wenjian, Ph.D. รองประธานกรรมการบริหารของ CMFS นำคณะผู้บริหารในเครือข่ายจากหลากหลายมหวิทยาลัยจากประเทศจีน เข้าศึกษาดูงานจำนวน 12 คน โดย รศ.ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา ผู้อำนวยการโครงการ ,ศ. ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการ ในหน่วยงานของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยTCU และ Thai MOOC ในสังกัด สำนักงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การต้อนรับ เพื่อการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ ในระบบ MOOC ของแต่ละประเทศ และ แนะนำถึงความเป็นไปได้ในการทำความร่วมมือทางวิชาการระหว่างทั้งสองแฟลตฟอร์ม ณ ห้องประชุม ชั้น…

ขอเชิญร่วมรับฟัง ปฐมบท IEC2023 ใน Thai MOOC LunchTalk ผ่าน Facebook Live สด

ขอเชิญร่วมรับฟัง ปฐมบท IEC2023 ใน Thai MOOC LunchTalk ผ่าน Facebook Live สด วันพุธที่ 9 ส.ค. 66 เวลา 12.00-13.00 น. พบกับหัวข้อที่น่าสนใจจาก Keynote ต่างประเทศ และกิจกรรมใหม่ ๆ ใน Metaverse . ร่วมพูดคุยกับ 1. รศ. ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา (ผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย) 2. รศ. ภก. ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี (รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย) 3. ศ. ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ (รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย) 4. รศ. ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น (มหาวิทยาลัยศิลปากร) 5. รศ. ดร.สุรพล บุญลือ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 6. ดร.วรสรวง…

งานประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษา

ในการออกแบบการเรียนการสอนแบบโมดูลเพื่อจัดการศึกษาออนไลน์ในระบบเปิด Massive Open Online Courses (MOOCs)” 🎤 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายแพทย์รายิน อโรร่า รองอธิบดีสถาบันพระบรมราชชนก ได้เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษาในการออกแบบการเรียนการสอนแบบโมดูลเพื่อจัดการศึกษาออนไลน์ในระบบเปิด Massive Open Online Course (MOOCs)” ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร 7 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี (วิทยาเขตศรีธัญญา).❤️ในการนี้ทีม Thai MOOC นำโดย ศ. ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) และคุณชนากานต์ ปิ่นวิเศษ (หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาออนไลน์) ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ Thai MOOC เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ต่อไป..#ThaiMOOC #ระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์ #Thai #MOOC #Online #Learning #Free #Courses #ออนไลน์ #เรียนออนไลน์ #ไม่เสียค่าใช้จ่าย

คณะอาจารย์สำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเข้าดูงานด้านเทคโนโลยีการศึกษา และจัดการศึกษาที่หลากหลาย การเรียนการสอน ออนไลน์ ในระบบ Thai -MOOC ที่ สำนักงานโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

เมื่อศุกร์ วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 คณะอาจารย์สำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเข้าศึกษาและเพิ่มพูนความรู้ ดูงานด้านเทคโนโลยีการศึกษา และจัดการศึกษาที่หลากหลาย การเรียนการสอน ออนไลน์ ในระบบ Thai -MOOC ที่ สำนักงานโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย โดย ศ. ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) พร้อมทีมงาน Thai MOOC ให้การต้อนรับ ได้เสนอความคิดเห็น แนะนำ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ทั้งนี้ เพื่อให้คณาจารย์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาภาษาจีน และเจ้าหน้าที่บริหารสำนักวิชาจีนวิทยา ได้นำประสบการณ์มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน และได้นำความรู้ที่ได้ ปรับใช้ และเผยแพร่ แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต่อไป ณ. ห้องประชุม ชั้น 18 ห้อง 18B อาคารอุดมศึกษา 2 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Thai MOOC ได้ร่วมจัดแสดงผลงานนวัตกรรมการศึกษาร่วมกับสมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ศ. ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) พร้อมทีมงาน Thai MOOC ได้ร่วมจัดแสดงผลงานนวัตกรรมการศึกษาร่วมกับสมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ระหว่างที่ 19-20 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ภายในงานมีข้าราชการทหาร เจ้าหน้าที่ และนักเรียนเตรียมทหาร และนักเรียนจากโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเป็นจำนวนมาก . สมัครเรียนออนไลน์ : https://thaimooc.org/ (ทุกรายวิชาไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน) . โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) . #ThaiMOOC#TCU#MOOC#Online#Learning#Free#Courses#Learning#ระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์#บทเรียนออนไลน์#เรียนออนไลน์#ไม่มีค่าใช้จ่าย

Thai MOOC ร่วมบรรยายในหัวข้อ ดิจิทัลแพลตฟอร์มกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) ได้ร่วมกับ พ.อ. ดร.เอกภพ ภาณุมาศตระกูล (สศท.สปท.) , ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข (มจธ.), รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล บุญลือ (มจธ.) และ รองศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น (มศก.) ในการบรรยายหัวข้อ ดิจิทัลแพลตฟอร์มกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยภายในงานมีข้าราชการทหาร เจ้าหน้าที่ และนักเรียนเตรียมทหารเข้าร่วมรับฟังการบรรยายมากกว่า 150 คน . ขอบคุณภาพข่าวจาก ร.ท. ชัชรินทร์ เลิศยศบดินทร์ (โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ) . สมัครเรียนออนไลน์ : https://thaimooc.org/ (ทุกรายวิชาไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน) . โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์…

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการศึกษา วิเคราะห์ จัดทำหลักสูตร จนได้หลักสูตรที่ตอบโจทย์ต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสำนักบริการเทคโนโลยี สารสนเทศ ร่วมกับ (ETDA) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์หลักสูตร ด้าน Digital Transformation . สามารถเข้าร่วมอบรมออนไลน์ และดูรายละเอียดได้ที่ https://adte.itsc.cmu.ac.th/