โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย

March 11, 2024

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย
เรื่อง เส้นทางสู่การจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล “Professional Development in Digital Literacy: Empowering Individuals with Essential Digital Skills” เพื่อการเสริมสร้างทักษะดิจิทัลของผู้เรียนและผู้สอน
และการบรรยายเรื่อง “Rain Classroom: Revolutionizing Education with Cutting-Edge Smart Teaching Technology” กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์ม Rain Classroom สำหรับอาจารย์และผู้ออกแบบรายวิชาจาก XuetangX แพลตฟอร์มการศึกษาออนไลน์ ก่อตั้งโดย Tsinghua University สาธารณรัฐประชาชนจีน
สมัครเรียนออนไลน์ : https://thaimooc.org/
(ทุกรายวิชา เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย )
.
โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)

ThaiMOOC #Thai #MOOC #Online #Learning #Free #Courses

Comments 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *