รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (นางสาวศุภมาส อิศรภักดี) เข้าตรวจเยี่ยมชมบูธ

November 15, 2023

🔹 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (นางสาวศุภมาส อิศรภักดี) เข้าตรวจเยี่ยมชมบูธ ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (โยธี)

.

🔹 รศ. เภสัชกร ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี (รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย) รายงานผลงานการดำเนินงานว่า ปัจจุบันมีจำนวนผู้สมัครเรียนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Thai MOOC แล้วมากกว่า 1.7 ล้านคน และมีจำนวนการออกประกาศนียบัตรออนไลน์แล้วกว่า 1.8 ล้านใบ

.

💻 สมัครเรียนออนไลน์ : https://thaimooc.org/

(ทุกรายวิชาไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน)

.

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)

.

#ThaiMOOC#Thai#MOOC#Online#Learning#Free#Courses

Comments 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *