ประมวลภาพ งานประชุมหารือเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางเทคโนโลยีการศึกษา การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีการศึกษา เกี่ยวกับการให้บริการสื่อการเรียนการสอน และการบริหารจัดการเรียนการสอน บนแพลตฟอร์ม Thai MOOC

June 27, 2023

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ทาง Thai MOOC ได้รับเกียรติจากคณาจารย์คณะคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และนักศึกษาต่างชาติจาก Centre for Insturctional Technology & Multimedis (PTPM) University Sains Malaysia (USM) ประเทศมาเลเซีย เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศิวนิต อรรถวุฒิกุล หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น และ รองศาสตราจารย์ ดร. เอกนฤน บางท่าไม้ ร่วมกับทางโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (ดำเนินการแพลตฟอร์ม Thai MOOC) โดยศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ให้การต้อนรับในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Comments 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *