ขอเชิญเข้ารับชมและร่วมประชุมวิชาการ ASEAN Perspectives on Empowering MOOCs for Sustainable Lifelong Learning

January 10, 2023

📢ขอเชิญเข้ารับชมและร่วมประชุมวิชาการ

ASEAN Perspectives on Empowering MOOCs for Sustainable Lifelong Learning

💻สามารถรับชมได้ผ่าน Zoom Meeting

ในวันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00 -16.00 น.

https://bit.ly/ASEAN-MOOCs

เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องแนวทางการจัดการและระบบนิเวศการเรียนรู้ออนไลน์ (Online Learning Ecosystem of country MOOCs) รวมถึงรูปแบบการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความยั่งยืน (Sustainability model) ในกลุ่มประเทศอาเซียน และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตในสังคมไทย และมุ่งเน้นดำเนินการพัฒนาต่อยอดแพลตฟอร์ม Thai MOOC

ร่วมรับฟังบรรยาย เรื่อง Overview of ASEAN Qualifications Framework for online learning by ASEAN University Network (AUN) Executive Director (Dr. Choltis Dhirathiti)

โดย ดร.ชลธิศ ธีระฐิติ

ผู้อำนวยการบริหารสำนักงานมหาวิทยาลัยเครือข่ายอาเซียน (ASEAN University Network: AUN)

และรับฟังเสวนาจากวิทยากรต่างประเทศ

ดำเนินรายการโดย ดร.วรสรวง ดวงจินดา ผู้อำนวยการการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

1. Professor Melinda Bandalaria, Ph.D.

Chancellor of University of the Philippines Open University,Philippines

2. Associate Professor Nurbiha A Shukor, Ph.D.

Deputy Director of Center for Advancement in Digital and Flexible Learning, UTM, Malaysia

3. Professor Paulina Pannen, Ph.D.

Chairman ICE Institute,Universitas Terbuka, Indonesia

4. Professor Heon Joo Suh, Ph.D.

Director of External Affairs at National Institute for Lifelong Education, Republic of Korea

5. รศ.ดร. ฐาปนีย์ ธรรมเมธา

ผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

6. รศ.ดร. อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี

รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

7. ศ. ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์

รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)

สำนักงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)

#ThaiMOOC#ระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์#Thai#MOOC#Online#Learning#Free#Courses#Learning#บทเรียนออนไลน์#เรียนออนไลน์#ไม่มีค่าใช้จ่าย#อว#กระทรวงอว#MHESI#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

**ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าห้องประชุมใน ZOOM สามารถรับชมถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Thai MOOC ได้ครับ (เข้า zoom แล้ว เปิดกล้อง และ ปิดไมค์ นะครับ)

Comments 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *