รัฐบาลปลื้ม “Thai MOOC” โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ยอดคนเรียน1.5 ล้านคนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนไทยทุกคน

December 22, 2022

รัฐบาลปลื้ม “Thai MOOC” โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ยอดคนเรียน1.5ล้านคน เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนไทยทุกคน วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงความสำเร็จของ
โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด  (Thailand Massive Open Online Course Platform: Thai MOOC) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นเสมือนขุมทรัพย์ทางปัญญาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคนไทยทุกคน โดยสามารถเข้าเรียนได้ไม่มีเงื่อนไข เลือกเรียนในเวลาที่สะดวก ไม่มีค่าลงทะเบียน เรียนจบสอบผ่านได้ประกาศนียบัตร ทั้งนี้ โครงการได้เริ่มดำเนินการมา 6 ปีแล้ว มีการขยายความร่วมมือของมหาวิทยาลัยไทยและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง มีมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมสร้างรายวิชา 104 แห่ง ขณะนี้มีรายวิชาทั้งหมด  589 รายวิชา ผู้ลงทะเบียนเรียน จำนวน 1.5 ล้านคน เพิ่มจากปีที่แล้วที่มี 8 แสนคน
แพลตฟอร์ม Thai MOOC เป็นหนึ่งในแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล มุ่งสร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาออนไลน์ เพื่อพัฒนาศักยภาพคนไทยทั้งการ Upskill และ Reskill ให้พร้อมสู่การทำงานยุคศตวรรษที่ 21 และได้มีความร่วมมือระดับนานาชาติ เชื่อมโยงหน่วยกิตกับ MOOC ของต่างประเทศ อาทิ คอร์สเรียนภาษาเกาหลีจาก K-MOOC โดย Sungkyunkwan University คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นจาก JMOOC โดย Kyushu University  สำหรับรายวิชาเด่นที่มีผู้เรียนมากสุด คือ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (178,180 คน) จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรมในที่ทำงาน(68,715 คน) ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (61,911 คน)
จิตวิทยากับ ชีวิตประจำวัน (60,696 คน) ภาษาเกาหลี 1-2 | Korean 1-2  (57,540 คน) เทคโนโลยี บล็อกเชนและ บิทคอยน์ (55,094 คน)
การสร้างทีมงานเพื่อการพัฒนางานแบบมืออาชีพ (54,675 คน)
การสร้างเครือข่ายด้วยการสื่อสารผ่าน Social Media |   (53,470 คน)
นางสาวรัชดา กล่าวด้วยว่า รัฐบาลมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อนภายใต้พลังความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานรัฐ และเอกชน เพื่อคนไทยทุกคนได้พัฒนาความรู้และทักษะที่สนใจ สอดรับกับยุคสมัย เป็นการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และที่สำคัญผู้เรียนสามารถเก็บประวัติการเรียนและสะสมผลการเรียน เพื่อเทียบโอนวุฒิการศึกษาได้ด้วย ดังนั้น Thai MOOC จึงเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่สามารถตอบโจทย์ทั้งการเรียนในระบบและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้สนใจเข้าไปลงทะเบียนเรียนได้ที่ https://lms.thaimooc.org

อ้างอิง รัฐบาลฟุ้งผลงานมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยยอดเรียนกระฉูด! (thaipost.net) รัฐบาลฟุ้งผลงานมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยยอดเรียนกระฉูด! (thaipost.net)

Comments 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *