พลิกโฉมการเรียนและการสอนออนไลน์ ด้วย E -Book

December 22, 2022

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติ
อย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร ขอนำเสนอหนังสือความรู้ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืนแก่ประชาชนทั่วไปสามารถนำไป เป็นแหล่งความรู้เพื่อพัฒนาตัวเองได้โดยมีหลายหลาย องค์ความรู้ในแต่ละหน่วย โดยบันทึกประวัติศาสตร์ อว. อันนี้หน้ารวม สาระน่ารู้ (mhesi.go.th) สาระน่ารู้ (mhesi.go.th)
แต่ถ้าเล่มของ THAI MOOC เลย อันนี้ พลิกโฉมการเรียนและการสอนออนไลน์ E-Book Series – พลิกโฉมการเรียนและการสอนออนไลน์ (mhesi.go.th)
การศึกษาระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือ Thailand Massive Open Online Course: Thai MOOC เป็นการศึกษาที่สามารถเข้าเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ มาเป็นข้อจำกัด เพื่อ Reskill-Upskill ต่อยอดการเรียนรู้ฟรีได้ทุกที่ทุกเวลา สู่คุณวุฒิการศึกษาและคุณวุฒิวิชาชีพสมัครเรียนออนไลน์ : https://thaimooc.org/

(ทุกรายวิชาไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน)โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)

Comments 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *