Thai MOOC Talk on Tour ครั้งที่ 1: การดูแลจิตใจตัวเองในยุคโควิด

Thai MOOC Talk on Tour ครั้งที่ 1: การดูแลจิตใจตัวเองในยุคโควิด

Thai MOOC Talk on Tour ครั้งที่ 1: การดูแลจิตใจตัวเองในยุคโควิด ในครั้งแรกนี้ เราจะรับฟังเรื่อง การดูแลจิตใจตนเองในยุคโควิด-19 โดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00-11.00 น. แขกรับเชิญ:1. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา (คณะพยาบาลศาสตร์) หัวข้อ การสร้างความรู้สึกดีให้กับตนเอง2. ดร.ปริยานุช วุฒิชูประดิษฐ์ (คณะศึกษาศาสตร์) หัวข้อ
กลับมาพบกันอีกครั้งกับ Thai MOOC Talk 2021 กับหัวข้อ Empowering Next Normal Online Education ครั้งที่ 1

กลับมาพบกันอีกครั้งกับ Thai MOOC Talk 2021 กับหัวข้อ Empowering Next Normal Online Education ครั้งที่ 1

📢 Thai MOOC Talk 2021📢 💻Empowering Next Normal Online Education : the Past, the Present, and the Future (ครั้งที่ 1) . 📅 วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ⏰ เวลา 19.00-19.45 น. . มหาวิทยาลัยแม่ข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน วิทยากร: 1. ผศ. ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 2.