Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (นางสาวศุภมาส อิศรภักดี) ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (นางสาวศุภมาส อิศรภักดี) ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (โยธี) . รศ. ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา (ผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย) รายงานแนวทางการดำเนินงาน Thai MOOC แพลตฟอร์มกลางที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะเดิม (Reskill) & เพิ่มเติมทักษะใหม่ (Upskill) จากความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ มากกว่า 120 หน่วยงาน ร่วมพัฒนารายวิชาออนไลน์ มากกว่า 700 รายวิชา มีหลากหลายเนื้อหาความรู้ที่ส่งเสริมได้ทั้ง Soft skills และ Hard skills ให้กับผู้เรียน โดยผู้เรียนสามารถเลือกรายวิชาเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัยผ่านระบบออนไลน์ได้ฟรีและสามารถเก็บผลการเรียนออนไลน์ไว้สำหรับการเทียบโอนหน่วยกิต (Credit Bank)…

ทาง Thai MOOC เข้าร่วมงานออกบูธ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ แนะนำ การเรียนการสอนออนไลน์

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ทาง Thai MOOC เข้าร่วมงานออกบูธ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ แนะนำ การเรียนการสอนออนไลน์ การศึกษาระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือ Thailand Massive Open Online Course: Thai MOOC เป็นการศึกษาที่สามารถเข้าเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ มาเป็นข้อจำกัด เพื่อ Reskill-Upskill ต่อยอดการเรียนรู้ฟรีได้ทุกที่ทุกเวลา สู่คุณวุฒิการศึกษาและคุณวุฒิวิชาชีพ กับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ มูลนิธิด้วยกัน เพื่อคนพิการและสังคม ขอเชิญศูนย์บริการนักศึกษาพิการ บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ในกิจกรรม “เด็กพิการเรียนไหนดี 67 งานแนะแนวการศึกษาของคนพิการแห่งเดียวของประเทศ จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 ในงานพบกับกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ปลุกไฟฝันและขับเคลื่อนน้องพิการในการตัดสินด้านการศึกษาต่อและการประกอบวิชาชีพ ในช่วงรุ่นพี่พิการชวนฝัน Thai MOOC ตั้งบูธแนะแนว ร่วมกับมหาวิทยาลัย สถาบันและวิชาชีพต่างๆ และองค์กรการศึกษาที่มาให้น้องๆ นักเรียนรู้จักกันเพิ่มมากขึ้น กิจกรรมเวิร์คช้อปวิชาปั้นพอร์ตและปั้นคำ…

Thai MOOC พาชมภาพบรรยากาศการศึกษาดูงาน

Thai MOOC พาชมภาพบรรยากาศการศึกษาดูงาน . เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 เครือข่าย ตัวแทนจาก NetLearning และ LecoS เป็นเครื่อข่ายของแพลตฟอร์ม JMOOC มาเยี่ยมโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย จำนวน 2 ท่าน 1. Jaebum Lee, Vice President, Director of Overseas Business Division & CTO of Net Learning Holdings 2. David Roh, Vice President of Net Learning Holdings, Head of Korea Branch, and LECOS KOREA COO . เข้าศึกษาดูงานในโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย และแพลตฟอร์ม…

Thai MOOC Talk (Reskill & Upskill) EP.1

Thai MOOC Talk (Reskill & Upskill).EP.1 : Thai MOOC Platform เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต.วันศุกร์ที่ 22 ก.ย. 66 เวลา 19.00-21.00 น..นำเสนอโดย ทีมผู้บริหารโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) ThaiMOOC #ระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์ #Thai #MOOC #Online #Learning #Free #Courses #Learning #บทเรียนออนไลน์ #เรียนออนไลน์ #ไม่มีค่าใช้จ่าย

สกู๊ปข่าวสั้นวันนี้ : สรุปบรรยากาศการจัดงาน IEC 2023xICSLE 2023

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ได้มีการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิงประจำปี พ.ศ.2566 ภายใต้ชื่องาน The 14th TCU International e-Learning Conference (IEC2023) โดยในปีนี้มีโอกาสพิเศษได้จัดร่วมกับงาน 7th International Conference on Smart Learning Environments (ICSLE2023) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาและจัดการศึกษาออนไลน์ในระดับนานาชาติ ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเข้าร่วมงานยังสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ได้ทางแอปพลิเคชันประชุมออนไลน์ Zoom Meeting และทาง Facebook Thai MOOC มีจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานมากกว่า 500 คน งานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญทางการจัดการศึกษาออนไลน์ ทั้งในระดับประเทศและสากลจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก อาทิ สหรัฐอเมริกา สเปน ญี่ปุ่น จีน เยอรมัน เกาหลี…

พิธีความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และบริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน)

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และบริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน).เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 : นายวันนี นนท์ศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และบริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนการสอนออนไลน์ในการส่งเสริมการเรียนรู้ การแบ่งปัน และเป็นการนำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาต่อยอด เพื่อการประกอบอาชีพสำหรับครัวเรือนได้อย่างดียิ่ง นำโดย รศ. ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา (ผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย) และ ศ. ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ (รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย) โดยทางกระทรวง อว. และบริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) จะร่วมมือกันในการนำสื่อการเรียนรู้ที่มีอยู่จำนวนมาก มาพัฒนาต่อยอดเป็นรายวิชาออนไลน์ให้บริการผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต Thai MOOC งานดังกล่าวจัดขึ้น…

*** Workshop *** “การใช้ ChatGPT เพื่อการเรียนการสอน”

วันที่ 31 ส.ค. 66 ณ Jubilee Ballroom B โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ ชั้น 11 เวลา 13.00 น Workshop Objectives: เรียนรู้กลไกการทำงานของ ChatGPT และการใช้เพื่อการเรียนการสอนและการเรียนรู้ด้วยตัวเอง (self-study) Workshop Agenda: – ChatGPT คือ? – ประโยชน์ของ ChatGPT ในการเรียนการสอน – ChatGPT ทำงานอย่างไรและข้อควรระวังในการใช้ – การเข้าใช้ ChatGPT – ตัวอย่างการใช้ ChatGPT ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ – ระบบอื่น เช่น Bing และ Bard โดย ศ.ดร.วิลาศ วูวงศ์ ผศ. ดร.แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี #ThaiMOOC#ระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์#Thai#MOOC#Online#Learning#Free#Courses#ออนไลน์#เรียนออนไลน์#ไม่เสียค่าใช้จ่าย ***…

คณะผู้บริหารในเครือข่ายจากหลากหลายมหวิทยาลัยในประเทศจีน เข้าศึกษาดูงาน ในหน่วยงานของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

เมื่อ วันที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. ถึง 15.00 น. เครือข่าย China MOOCs for Foreign Studies (CMFS) นำโดย Prof. JIA Wenjian, Ph.D. รองประธานกรรมการบริหารของ CMFS นำคณะผู้บริหารในเครือข่ายจากหลากหลายมหวิทยาลัยจากประเทศจีน เข้าศึกษาดูงานจำนวน 12 คน โดย รศ.ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา ผู้อำนวยการโครงการ ,ศ. ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการ ในหน่วยงานของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยTCU และ Thai MOOC ในสังกัด สำนักงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การต้อนรับ เพื่อการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ ในระบบ MOOC ของแต่ละประเทศ และ แนะนำถึงความเป็นไปได้ในการทำความร่วมมือทางวิชาการระหว่างทั้งสองแฟลตฟอร์ม ณ ห้องประชุม ชั้น…

ขอเชิญร่วมรับฟัง ปฐมบท IEC2023 ใน Thai MOOC LunchTalk ผ่าน Facebook Live สด

ขอเชิญร่วมรับฟัง ปฐมบท IEC2023 ใน Thai MOOC LunchTalk ผ่าน Facebook Live สด วันพุธที่ 9 ส.ค. 66 เวลา 12.00-13.00 น. พบกับหัวข้อที่น่าสนใจจาก Keynote ต่างประเทศ และกิจกรรมใหม่ ๆ ใน Metaverse . ร่วมพูดคุยกับ 1. รศ. ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา (ผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย) 2. รศ. ภก. ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี (รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย) 3. ศ. ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ (รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย) 4. รศ. ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น (มหาวิทยาลัยศิลปากร) 5. รศ. ดร.สุรพล บุญลือ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 6. ดร.วรสรวง…

งานประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษา

ในการออกแบบการเรียนการสอนแบบโมดูลเพื่อจัดการศึกษาออนไลน์ในระบบเปิด Massive Open Online Courses (MOOCs)” 🎤 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายแพทย์รายิน อโรร่า รองอธิบดีสถาบันพระบรมราชชนก ได้เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษาในการออกแบบการเรียนการสอนแบบโมดูลเพื่อจัดการศึกษาออนไลน์ในระบบเปิด Massive Open Online Course (MOOCs)” ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร 7 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี (วิทยาเขตศรีธัญญา).❤️ในการนี้ทีม Thai MOOC นำโดย ศ. ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) และคุณชนากานต์ ปิ่นวิเศษ (หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาออนไลน์) ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ Thai MOOC เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ต่อไป..#ThaiMOOC #ระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์ #Thai #MOOC #Online #Learning #Free #Courses #ออนไลน์ #เรียนออนไลน์ #ไม่เสียค่าใช้จ่าย