Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญรับชมรายการใหม่ Thai MOOC Review

ขอเชิญรับชมรายการใหม่ Thai MOOC Review รายการแนะนำรายวิชา Project เล็ก ๆ จาก Thai MOOCพร้อมแจกความสดใส และอัดแน่นความรู้ ให้ทุกท่าน https://www.youtube.com/watch?v=XdvBhVrCWbY

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.)จัดทำ หลักสูตร HACKaTHAILAND Platform

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะหน่วยงานหลักในการส่งเสริมพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างฐานเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย ร่วมกับ พันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน จัดทำโครงการเผยแพร่และกระตุ้นการรับรู้ พร้อมยกระดับทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ยุค New Normal หลังวิกฤตโควิด -19 ได้จัดทำ หลักสูตร HACKaTHAILAND Platform มีการเปิดสอน 2 ระดับ ได้แก่ หลักสูตรระดับพื้นฐาน (Basic Course) และ หลักสูตรระดับกลาง (Intermediate Course) โดยให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าเรียนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าเรียนหลักสูตร ได้ทาง www.hackathailand.com โดยผู้เข้าเรียน กรอก “Referral code EC17” ในการอ้างอิงเพื่อเป็นข้อมูลให้กับทาง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ต่อไป

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ             วัน พฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 :กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (สอศ.) ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนการสอนออนไลน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษาผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต Thai MOOC โดย อว. และ สอศ. จะร่วมมือกันในการนำสื่อการเรียนรู้อาชีวศึกษาที่มีอยู่จำนวนมากมาพัฒนาต่อยอดเป็นรายวิชาออนไลน์ให้บริการผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตThai MOOC และร่วมกันพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศในการออกแบบและจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาฐานวิถีใหม่ (New normal) งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สป.อว. (ถนนโยธี)          ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ประธานในพิธีความร่วมมือทางวิชาการ กล่าวว่า…

รายวิชาใหม่  Thai MOOC

ต้อนรับเดือนสุดท้ายของปี ด้วยรายวิชาเข้าใหม่ของ Thai MOOC  ครั้งแรกกับรายวิชาจาก Thai PBS  ที่นำเสนอเกี่ยวกับจริยธรรมและวิชาชีพสื่อมวลชน ถือเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนพร้อมเรียนรู้ไปกับ Thai MOOC ได้ที่รายวิชาจาก Thai PBS ที่นำเสนอหลักการการสื่อสารของพลเมือง ภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมเรียนรู้ไปกับ Thai MOOC ได้ที่รายวิชา THAIPBS002 สื่อพลเมือง | Citizen Media https://lms.thaimooc.org/…/course-v1:THAIPBS…/aboutสนใจสมัครเรียนได้ที่ https://idp.thaimooc.org#เรียนออนไลน์#เรียนฟรี#24ชั่วโมง#ThaiMOOChttps://demo.thaimooc.org/ จาก Thai PBS ที่นำเสนอเทคนิคการถ่ายภาพ การถ่ายวิดีโอในรูปแบบต่าง ๆ ในแบบสื่อสาธารณะ พร้อมเรียนรู้ไปกับ Thai MOOC ได้ที่รายวิชา THAIPBS001 เทคนิคการถ่ายภาพในแบบสื่อสาธารณะ | Shooting techniques for Public Media https://lms.thaimooc.org/…/course-v1:THAIPBS…/aboutสนใจสมัครเรียนได้ที่ https://idp.thaimooc.org#เรียนออนไลน์#เรียนฟรี#24ชั่วโมง#ThaiMOOC  THAIPBS003 จริยธรรมและวิชาชีพสื่อมวลชน https://lms.thaimooc.org/…/course-v1:THAIPBS…/about สนใจสมัครเรียนได้ที่ https://idp.thaimooc.org#เรียนออนไลน์#เรียนฟรี#24ชั่วโมง#ThaiMOOC 

งานประชุม Leapfrogging the Challenges of Higher Education During COVID-19 during the pandemic and beyond

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 รศ. ดร. อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) ได้นำเสนอโครงการ Thai MOOC หัวข้อ Thailand Cyber University’s key activities to support higher educationในงานประชุม Leapfrogging the Challenges of Higher Education During COVID-19 during the pandemic and beyondจัดโดยประเทศเกาหลี ผู้เข้ารับชมจากประเทศต่าง ๆ ทางออนไลน์เป็นจำนวนมากLink บันทึกการประชุม Link หน่วยงานที่จัด : keris.or.kr/main/na/ntt/selectNttInfo.do?mi=1051&nttSn=38216

ศ. ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) เข้าร่วมในการเสวนาเรื่อง The revival of MOOCs in Asia ในงาน EDUtech Asia 2021

ศ. ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) เข้าร่วมในการเสวนาเรื่อง The revival of MOOCs in Asia ในงาน EDUtech Asia 2021 ที่จัดขึ้นวันอังคาร ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยผู้เข้าร่วมเสวนาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น อินโดนีเซีย อินเดียและมาเลเซีย

สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้จัดอบรม “หลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสื่อและภาควิชาการ

                    สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้จัดอบรม “หลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสื่อและภาควิชาการ”    โดย ผศ. ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) ได้เข้าร่วมบรรยายเพื่อแนะนำแพลตฟอร์มกลางด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนไทยที่ชื่อว่า Thai MOOC ให้เป็นช่องทางในการนำเสนอความรู้แก่นักข่าวและผู้ร่วมอาชีพอื่นๆ ที่สนใจแบ่งปันความรู้เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564ที่  VIE Hotel Bangkok ราชเทวี กรุงเทพฯ มีผู้ร่วมรับฟังผ่าน ZOOM Meeting มากกว่า 100 คน

ทีมผู้บริหารของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ได้เข้าร่วมให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการดำเนินการของโครงการ Thai MOOC ในรายการ Chance for Future สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

ทีมผู้บริหารของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ได้เข้าร่วมให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการดำเนินการของโครงการ Thai MOOC ในรายการ Chance for Future โอกาสแห่งอนาคต by อว.EP4 : Thaimooc การศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเมื่อรูปแบบการเรียนรู้เปลี่ยนไป เราสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้วยตนเองได้มากขึ้น การเลือกรูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์ที่เหมาะกับตัวเอง และรู้จักผสมผสานรูปแบบการเรียนทั้งออนไลน์และออฟไลน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดย่อมช่วยสร้างโอกาสต่อยอดอาชีพและการใช้ชีวิตได้.

หุ่นยนต์ศาสตร์ขั้นพื้นฐาน (Robotics Foundation) คนไทยสามารถเรียนรู้วิชาหุ่นยนต์ศาสตร์ขั้นพื้นฐาน (Robotics Foundation) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง Thai MOOC และ Federica Web Learning โดยเนื้อหามี 2 ส่วน ประกอบด้วย 1. หุ่นยนต์ศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 1 การสร้างแบบจำลองหุ่นยนต์     (Robotics Foundation I – Robot Modeling)2. หุ่นยนต์ศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 2 การควบคุมหุ่นยนต์     (Robotics Foundation II – Robot Control) ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://thaimooc.org เรียนออนไลน์ได้ทุกที่และไม่มีค่าใช้จ่าย

สกู๊ปข่าวสั้นวันนี้: สรุปบรรยากาศการจัดงาน IEC 2021 เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 64 ที่ผ่านมา โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ได้มีการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง TCU International e-Learning Conference หรือ IEC ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ Empowering New Normal Global Online Education เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาและจัดการศึกษาออนไลน์ในระดับนานาชาติ ผ่านการ Live Video Conference ทาง Zoom และ Facebook โดยมีจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานมากถึง 4,000 คน ความพิเศษของงาน IEC 2021 คือการได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญทางการจัดการศึกษาออนไลน์ทั้งในระดับประเทศและสากลจากประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมัน และอินเดีย ที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์และแนวคิดการจัดกระบวนการเรียนรู้ในยุค New Normal ได้อย่างน่าสนใจและเกิดเป็นไอเดียใหม่ในการต่อยอดมากขึ้น อีกทั้งยังสร้างความตระหนักถึงอิทธิพลของการรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีที่มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในปัจจุบัน หนึ่งในแนวคิดสำคัญที่วิทยากรทุกท่านเห็นตรงกัน คือ การศึกษาและการสอน เป็นสิ่งที่จำเป็นในสังคม ซึ่งไม่สามารถให้ระบบหุ่นยนต์หรือ AI…