สกู๊ปข่าวสั้นวันนี้ : สรุปบรรยากาศการจัดงาน IEC 2023xICSLE 2023

September 7, 2023

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ได้มีการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิงประจำปี พ.ศ.2566 ภายใต้ชื่องาน The 14th TCU International e-Learning Conference (IEC2023) โดยในปีนี้มีโอกาสพิเศษได้จัดร่วมกับงาน 7th International Conference on Smart Learning Environments (ICSLE2023) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาและจัดการศึกษาออนไลน์ในระดับนานาชาติ ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเข้าร่วมงานยังสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ได้ทางแอปพลิเคชันประชุมออนไลน์ Zoom Meeting และทาง Facebook Thai MOOC มีจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานมากกว่า 500 คน

งานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญทางการจัดการศึกษาออนไลน์ ทั้งในระดับประเทศและสากลจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก อาทิ สหรัฐอเมริกา สเปน ญี่ปุ่น จีน เยอรมัน เกาหลี มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ที่ได้มาร่วมแชร์ประสบการณ์และแนวคิดการจัดกระบวนการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ความก้าวหน้าของเทคโนโนยีทางการศึกษา หลังจากช่วงโรคระบาด Covid-2019 จางหายไป เพื่อให้เราสามารถปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ที่จะพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ ๆ ให้เท่าทันเทคโนโลยีของสื่อทั้งในปัจจุบันและอนาคต


หนึ่งในแนวคิดสำคัญที่วิทยากรทุกท่านเห็นตรงกัน คือ หลังจบงานนี้ไป บรรดา ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปจะได้รับความรู้ ความสนุกสนาน ความทันสมัย ของการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนในอนาคตที่ไม่น่าเบื่อจำเจอยู่แค่ในตำราและห้องเรียนอีกต่อไป ยิ่งไปกว่านั้นจะได้พบประสบการณ์ใหม่ ๆ ในประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ได้สาระการเรียนรู้และความสนุกในการเรียนมากยิ่งขึ้น
.
นอกจากนี้ ยังมีเกร็ดความรู้ ข้อคิด และเครื่องมือการเรียนรู้ที่น่าตื่นตาตื่นใจ จากการเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน ระบบจักรวาลนฤมิต (Multiverse) ให้กับผู้เรียน รวมถึงแนวทางการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างยั่งยืนตลอดชีวิต ซึ่งสามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook Thai MOO

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ขอเป็นกำลังใจให้บรรดา ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกคน เรามีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนระบบการศึกษา สำหรับให้คนไทยทุกคนได้สามารถเข้าถึงระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียม ทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้พบกับทุกท่านในการจัดงาน IEC2024 ครั้งถัดไปในปีหน้า แล้วพบกันครับ

Comments 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *