มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการศึกษา วิเคราะห์ จัดทำหลักสูตร จนได้หลักสูตรที่ตอบโจทย์ต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย

July 19, 2023

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสำนักบริการเทคโนโลยี สารสนเทศ ร่วมกับ (ETDA) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์หลักสูตร ด้าน Digital Transformation

.

สามารถเข้าร่วมอบรมออนไลน์ และดูรายละเอียดได้ที่ https://adte.itsc.cmu.ac.th/

Comments 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *