พิธีรับมอบใบรับรองระบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน IS09001:2015

March 27, 2023

พิธีรับมอบใบรับรองระบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน IS09001:2015

ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประกายเพชร ขั้น 2 โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพ ฯ

โดย รศ.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา,รศ.ภก.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี, ศ.จินตวีร์ คล้ายสังข์ และคณะผู้บริหารงานใน ระบบ Thai Mooc พิธีรับมอบใบรับรองรอง เริ่ม เวลา 09.00 น. ระบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน IS09001:2015

สำหรับระบบ Thai MOOC Platform มอบโดย นายบุคลากร ชัยดี

ผู้จัดการฝ่ายงานขายและการตลาด และคณะบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

Comments 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *