Thai MOOC Talk on Tour ครั้งที่ 2: อาหารเพื่อสุขภาพในยุคโควิด

June 26, 2021

Thai MOOC Talk On Tour ครั้งที่ 2: อาหารเพื่อสุขภาพในยุคโควิด

ล่องแดนใต้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และวัฒนธรรมอาหาร หัวข้อ อาหารเพื่อสุขภาพในยุค COVID-19 พบ 2 วิทยากรจาก 2 ภูมิภาค

แขกรับเชิญ:
1. ดร.ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิต หัวหน้าสาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
หัวข้อ การเลือกเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ
2. นพ.พิทักษ์พงษ์ พรรณพราว นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลนาดูน จ.มหาสารคาม
หัวข้อ เคล็ดลับและคำแนะนำในการรับประทานอาหาร

ผู้ดำเนินรายการ: ดร.ลินดา เยห์ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เข้าร่วมฟังและร่วมกิจกรรมในงานเพื่อลุ้นรับของที่ระลึกจากพวกเราจำนวน 10 รางวัล

ติดตามและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook: https://www.facebook.com/ThaiMOOC
จัดโดย โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) ดำเนินการ Thai MOOC แพลตฟอร์ม

Comments 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *