Year: 2021

ในวันที่ 13 เมษายน 2563 โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยได้เปิดตัว Thai MOOC LMS New Version โดยได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเข้าระบบให้สามารถเข้าใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น เช่น การเข้าใช้งานผ่าน Account จากสถาบันตนเอง หรือการเข้าใช้งานด้วย Social ต่าง ๆนอกจากนี้ Thai MOOC LMS ได้อัปเกรดระบบใหม่ จากเวอร์ชันเดิมเป็น Open edX Ironwood และปรับหน้าตาระบบใหม่ให้ตรงกับอัตลักษณ์ของ Thai MOOC ที่ได้กำหนดขึ้นอีกด้วย