โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ที่ตั้ง 328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

โทร. 02-0395671-73 

e-Mail: staff@thaicyberu.go.th