รายวิชาใหม่  Thai MOOC

รายวิชาใหม่ Thai MOOC

ต้อนรับเดือนสุดท้ายของปี ด้วยรายวิชาเข้าใหม่ของ Thai MOOC  ครั้งแรกกับรายวิชาจาก Thai PBS  ที่นำเสนอเกี่ยวกับจริยธรรมและวิชาชีพสื่อมวลชน ถือเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนพร้อมเรียนรู้ไปกับ Thai MOOC ได้ที่รายวิชาจาก Thai PBS ที่นำเสนอหลักการการสื่อสารของพลเมือง ภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมเรียนรู้ไปกับ Thai MOOC ได้ที่รายวิชา THAIPBS002 สื่อพลเมือง | Citizen Media https://lms.thaimooc.org/…/course-v1:THAIPBS…/aboutสนใจสมัครเรียนได้ที่ https://idp.thaimooc.org#เรียนออนไลน์#เรียนฟรี#24ชั่วโมง#ThaiMOOChttps://demo.thaimooc.org/ จาก Thai PBS ที่นำเสนอเทคนิคการถ่ายภาพ การถ่ายวิดีโอในรูปแบบต่าง ๆ
งานประชุม Leapfrogging the Challenges of Higher Education During COVID-19 during the pandemic and beyond

งานประชุม Leapfrogging the Challenges of Higher Education During COVID-19 during the pandemic and beyond

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 รศ. ดร. อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) ได้นำเสนอโครงการ Thai MOOC หัวข้อ Thailand Cyber University’s key activities to support higher educationในงานประชุม Leapfrogging the Challenges of Higher Education