สกู๊ปข่าวสั้นวันนี้ : สรุปบรรยากาศการจัดงาน IEC 2021

สกู๊ปข่าวสั้นวันนี้ : สรุปบรรยากาศการจัดงาน IEC 2021

สกู๊ปข่าวสั้นวันนี้: สรุปบรรยากาศการจัดงาน IEC 2021 เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 64 ที่ผ่านมา โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ได้มีการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง TCU International e-Learning Conference หรือ IEC ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ Empowering New Normal Global Online Education เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาและจัดการศึกษาออนไลน์ในระดับนานาชาติ ผ่านการ Live Video
มาทำความรู้จักหนึ่งในวิทยากร IEC 2021: Professor Karanam Pushpanadham

มาทำความรู้จักหนึ่งในวิทยากร IEC 2021: Professor Karanam Pushpanadham

มาทำความรู้จักหนึ่งในวิทยากร IEC 2021: Professor Karanam Pushpanadham Professor Karanam Pushpanadham เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาและการเรียนระบบอีเลิร์นนิง (e-Learning) โดยมีตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการเรียน คณะศึกษาศาสตร์และจิตวิทยา จาก University of Baroda รัฐคุชราต ประเทศอินเดีย อีกทั้งในปี พ.ศ. 2548 -2549 ท่านยังได้มีโอกาสร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยโดยรับตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ท่านมีบทบาทเป็นหนึ่งในสมาชิกของ ASEM Education and Research Hub
มาทำความรู้จักหนึ่งในวิทยากร IEC 2021: Professor Gerard L. Hanley, Ph.D.

มาทำความรู้จักหนึ่งในวิทยากร IEC 2021: Professor Gerard L. Hanley, Ph.D.

มาทำความรู้จักหนึ่งในวิทยากร IEC 2021: Professor Gerard L. Hanley, Ph.D. Professor Gerard L. Hanley, Ph.D. ท่านเป็นกรรมการบริหารของ MERLOT ซึ่งเป็นระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองทางออนไลน์และระบบสืบค้นข้อมูลทางวิชาการของ California State University ผ่านเว็บไซต์ www.merlot.org ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนเรียนมากกว่า 180,000 คน และแหล่งการเรียนรู้มากกว่า 95,000 แห่ง รวมถึงเป็นกรรมการบริหารของระบบเว็บไซต์ SkillsCommons ซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางออนไลน์ที่มุ่งเน้นด้านการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน
The 12th TCU International e-learning Conference 2021: Empowering New Normal Global Online Education

The 12th TCU International e-learning Conference 2021: Empowering New Normal Global Online Education

The 12th TCU International e-learning Conference 2021: Empowering New Normal Global Online Education กลับมาอีกครั้งกับงานประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี The 12th TCU International e-learning Conference 2021 ในหัวข้อ Empowering New Normal Global Online Education ในวันที่ 2