Thai MOOC Talk Returns 2021 EP.9

Thai MOOC Talk Returns 2021 EP.9

Thai MOOC Talk Returns 2021 EP.9 เชิญร่วมรับชมการถ่ายทอดสดรายการ Thai MOOC Talk ได้ทุกคืนวันพฤหัสบดี Thai MOOC Talk Returns 2021 Empowering Next Normal Online Education: แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนออนไลน์ (ครั้งที่ 9) วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา
Thai MOOC Talk Returns 2021 EP.8

Thai MOOC Talk Returns 2021 EP.8

Thai MOOC Talk Returns EP.8 Empowering Next Normal Online Education: แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนออนไลน์ (ครั้งที่ 8) วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 19.00-20.00 น. วิทยากรผู้สอนจากรายวิชาสุดฮิตใน Thai MOOC รศ. ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน (มหาวิทยาลัยรังสิต) ผศ.กาญจนา สหะวิริยะ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
Thai MOOC Talk Returns 2021 EP.7

Thai MOOC Talk Returns 2021 EP.7

Thai MOOC Talk Returns 2021 EP.7 Empowering Next Normal Online Education: แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนออนไลน์ (ครั้งที่ 7) วันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 19.00-20.00 น. วิทยากร: ผศ. ดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์ (อาจารย์ประจำคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร) ผศ.
Thai MOOC Talk on Tour ครั้งที่ 1: การดูแลจิตใจตัวเองในยุคโควิด

Thai MOOC Talk on Tour ครั้งที่ 1: การดูแลจิตใจตัวเองในยุคโควิด

Thai MOOC Talk on Tour ครั้งที่ 1: การดูแลจิตใจตัวเองในยุคโควิด ในครั้งแรกนี้ เราจะรับฟังเรื่อง การดูแลจิตใจตนเองในยุคโควิด-19 โดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00-11.00 น. แขกรับเชิญ:1. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา (คณะพยาบาลศาสตร์) หัวข้อ การสร้างความรู้สึกดีให้กับตนเอง2. ดร.ปริยานุช วุฒิชูประดิษฐ์ (คณะศึกษาศาสตร์) หัวข้อ
TCU เปิดใช้งานเว็บไซต์ใหม่

TCU เปิดใช้งานเว็บไซต์ใหม่

ปีงบประมาณ 2564 โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยได้วางแผนปรับปรุงเว็บไซต์ในการให้บริการข่าวสารข้อมูลใหม่ เพื่อทดแทนของเดิมที่เปิดใช้งานมานาน นอกจากนี้ยังเพิ่มคุณสมบัติต่าง ๆ เข้าไปในเว็บไซต์เพื่อให้ง่ายต่อการทำงานมากยิ่งขึ้น โดยแผนการเปิดให้บริการเว็บไซต์ใหม่นั้นจะเปิดให้บริการในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
Thai MOOC อัปเกรดเวอร์ชันใหม่

Thai MOOC อัปเกรดเวอร์ชันใหม่

ในวันที่ 13 เมษายน 2563 โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยได้เปิดตัว Thai MOOC LMS New Version โดยได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเข้าระบบให้สามารถเข้าใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น เช่น การเข้าใช้งานผ่าน Account จากสถาบันตนเอง หรือการเข้าใช้งานด้วย Social ต่าง ๆนอกจากนี้ Thai MOOC LMS ได้อัปเกรดระบบใหม่ จากเวอร์ชันเดิมเป็น Open edX Ironwood และปรับหน้าตาระบบใหม่ให้ตรงกับอัตลักษณ์ของ Thai MOOC
ASEM: MOOCs Stakeholder Forum 2020

ASEM: MOOCs Stakeholder Forum 2020

Envisioning future MOOC: the Pride, the Promise, the New Norm of Reality, and the Future ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษา-เทคโนโลยี นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2563 ในงานการประชุม ASEM: MOOCs Stakeholder Forum 2020 “Envisioning future