หุ่นยนต์ศาสตร์ขั้นพื้นฐาน (Robotics Foundation)

หุ่นยนต์ศาสตร์ขั้นพื้นฐาน (Robotics Foundation)

หุ่นยนต์ศาสตร์ขั้นพื้นฐาน (Robotics Foundation) คนไทยสามารถเรียนรู้วิชาหุ่นยนต์ศาสตร์ขั้นพื้นฐาน (Robotics Foundation) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง Thai MOOC และ Federica Web Learning โดยเนื้อหามี 2 ส่วน ประกอบด้วย 1. หุ่นยนต์ศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 1 การสร้างแบบจำลองหุ่นยนต์     (Robotics Foundation I – Robot Modeling)2. หุ่นยนต์ศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
สกู๊ปข่าวสั้นวันนี้ : สรุปบรรยากาศการจัดงาน IEC 2021

สกู๊ปข่าวสั้นวันนี้ : สรุปบรรยากาศการจัดงาน IEC 2021

สกู๊ปข่าวสั้นวันนี้: สรุปบรรยากาศการจัดงาน IEC 2021 เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 64 ที่ผ่านมา โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ได้มีการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง TCU International e-Learning Conference หรือ IEC ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ Empowering New Normal Global Online Education เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาและจัดการศึกษาออนไลน์ในระดับนานาชาติ ผ่านการ Live Video
Thai MOOC Talk on Tour ครั้งที่ 4: Upskill การทำงานออนไลน์ในยุค COVID-19

Thai MOOC Talk on Tour ครั้งที่ 4: Upskill การทำงานออนไลน์ในยุค COVID-19

Thai MOOC Talk on Tour ครั้งที่ 4: Upskill การทำงานออนไลน์ในยุค COVID-19 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในหัวข้อ Upskill การทำงานออนไลน์ในยุค COVID-19 พบกับแขกรับเชิญ : 1. ผศ. ดร.กรวิภา พูลผล หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวข้อ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน 2. อาจารย์ณิชยา ศรีสุชาต คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
มาทำความรู้จักหนึ่งในวิทยากร IEC 2021: Professor Karanam Pushpanadham

มาทำความรู้จักหนึ่งในวิทยากร IEC 2021: Professor Karanam Pushpanadham

มาทำความรู้จักหนึ่งในวิทยากร IEC 2021: Professor Karanam Pushpanadham Professor Karanam Pushpanadham เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาและการเรียนระบบอีเลิร์นนิง (e-Learning) โดยมีตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการเรียน คณะศึกษาศาสตร์และจิตวิทยา จาก University of Baroda รัฐคุชราต ประเทศอินเดีย อีกทั้งในปี พ.ศ. 2548 -2549 ท่านยังได้มีโอกาสร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยโดยรับตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ท่านมีบทบาทเป็นหนึ่งในสมาชิกของ ASEM Education and Research Hub
มาทำความรู้จักหนึ่งในวิทยากร IEC 2021: Professor Gerard L. Hanley, Ph.D.

มาทำความรู้จักหนึ่งในวิทยากร IEC 2021: Professor Gerard L. Hanley, Ph.D.

มาทำความรู้จักหนึ่งในวิทยากร IEC 2021: Professor Gerard L. Hanley, Ph.D. Professor Gerard L. Hanley, Ph.D. ท่านเป็นกรรมการบริหารของ MERLOT ซึ่งเป็นระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองทางออนไลน์และระบบสืบค้นข้อมูลทางวิชาการของ California State University ผ่านเว็บไซต์ www.merlot.org ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนเรียนมากกว่า 180,000 คน และแหล่งการเรียนรู้มากกว่า 95,000 แห่ง รวมถึงเป็นกรรมการบริหารของระบบเว็บไซต์ SkillsCommons ซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางออนไลน์ที่มุ่งเน้นด้านการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน
The 12th TCU International e-learning Conference 2021: Empowering New Normal Global Online Education

The 12th TCU International e-learning Conference 2021: Empowering New Normal Global Online Education

The 12th TCU International e-learning Conference 2021: Empowering New Normal Global Online Education กลับมาอีกครั้งกับงานประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี The 12th TCU International e-learning Conference 2021 ในหัวข้อ Empowering New Normal Global Online Education ในวันที่ 2
Thai MOOC Talk on Tour ครั้งที่ 3: เทคนิคการปลูกต้นไม้ในพื้นที่จำกัด

Thai MOOC Talk on Tour ครั้งที่ 3: เทคนิคการปลูกต้นไม้ในพื้นที่จำกัด

Thai MOOC Talk On Tour ครั้งที่ 3: เทคนิคการปลูกต้นไม้ในพื้นที่จำกัด แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในหัวข้อ เทคนิคการปลูกต้นไม้ในพื้นที่จำกัด พบกับแขกรับเชิญ: 1.อาจารย์ ณัทธ์ชวัล เจริญเลิศธนกิจ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2.ดร.ณภัทร กำธรสิริวิมล คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 3.ผศ. ดร.ชัยรัตน์ บูรณะ คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ผู้ดำเนินรายการ : ดร.ลินดา เยห์
NEC2020 National e-Learning Conference

NEC2020 National e-Learning Conference

NEC2020 National e-Learning Conference เชิญร่วมรับชมสดการสัมมนาออนไลน์ NEC2020 National e-Learning Conference แนวทางการจัดการเรียนด้วย MOOC เพื่อสะสมในคลังหน่วยกิตและเทียบโอนตามสมรรถนะวิชาชีพ” https://www.facebook.com/292776777720640/videos/1353715921490687/  วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00-16.00 น.  โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนออนไลน์กว่า 30 ท่าน ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการประชุมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ผ่านระบบ Thai MOOC Webinar: ZOOM  ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่
Thai MOOC Talk Returns EP.11

Thai MOOC Talk Returns EP.11

Thai MOOC Talk Returns EP.11 Empowering Next Normal Online Education (ครั้งที่ 11) วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 19.00-20.00 น. แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ทุกที่และทุกเวลา ร่วมฟังประสบการณ์ของนักศึกษาจากหลายสถาบันทั่วประเทศ จัดโดย โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)