TCU เปิดใช้งานเว็บไซต์ใหม่

TCU เปิดใช้งานเว็บไซต์ใหม่

นปีงบประมาณ 2564 โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยได้วางแผนปรับปรุงเว็บไซต์ในการให้บริการข่าวสารข้อมูลใหม่ เพื่อทดแทนของเดิมที่เปิดใช้งานมานาน นอกจากนี้ยังเพิ่มคุณสมบัติต่าง ๆ เข้าไปในเว็บไซต์เพื่อให้ง่ายต่อการทำงานมากยิ่งขึ้น โดยแผนการเปิดให้บริการเว็บไซต์ใหม่นั้นจะเปิดให้บริการในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
Thai MOOC อัปเกรดเวอร์ชันใหม่

Thai MOOC อัปเกรดเวอร์ชันใหม่

ในวันที่ 13 เมษายน 2563 โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยได้เปิดตัว Thai MOOC LMS New Version โดยได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเข้าระบบให้สามารถเข้าใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น เช่น การเข้าใช้งานผ่าน Account จากสถาบันตนเอง หรือการเข้าใช้งานด้วย Social ต่าง ๆนอกจากนี้ Thai MOOC LMS ได้อัปเกรดระบบใหม่ จากเวอร์ชันเดิมเป็น Open edX Ironwood และปรับหน้าตาระบบใหม่ให้ตรงกับอัตลักษณ์ของ Thai MOOC