การประชุมหารือ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยร่วมกับสถาบันพระบรมราชชนก เตรียม เปิด PI MOOC

การประชุมหารือ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยร่วมกับสถาบันพระบรมราชชนก เตรียม เปิด PI MOOC

         รศ.ดร. ฐาปนีย์ ธรรมเมธา ผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย และ ผศ.ดร. อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) เข้าร่วมหารือความคืบหน้าของโครงการ PI MOOC ของสถาบันพระบรมราชชนก (PI) กับ นพ. สมชาย  ธรรมสารโสภณ รักษาการในตำแหน่งอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก และ ดร. จุรีรัตน์
TCU เปิดใช้งานเว็บไซต์ใหม่

TCU เปิดใช้งานเว็บไซต์ใหม่

ในปีงบประมาณ 2564 โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยได้วางแผนปรับปรุงเว็บไซต์ในการให้บริการข่าวสารข้อมูลใหม่ เพื่อทดแทนของเดิมที่เปิดใช้งานมานาน นอกจากนี้ยังเพิ่มคุณสมบัติต่าง ๆ เข้าไปในเว็บไซต์เพื่อให้ง่ายต่อการทำงานมากยิ่งขึ้น โดยแผนการเปิดให้บริการเว็บไซต์ใหม่นั้นจะเปิดให้บริการในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
TCU วางแผนการดำเนินงานประจำปี

TCU วางแผนการดำเนินงานประจำปี

ในวันที่ 12 กันยายน 2563 โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยได้เดินทางไปสัมมนาที่โรงแรม ฎ ชฎา จังหวัดชลบุรีเพื่อวางแผนการดำเนินการประจำปี 2564 และหารือเกี่ยวกับการทำงานในด้านต่าง ๆ เช่น แนวทางการพัฒนารายวิชาออนไลน์ แนวทางการพัฒนาระบบ และแนวทางการบริหารจัดการอื่น ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการ
Thai MOOC อัปเกรดเวอร์ชันใหม่

Thai MOOC อัปเกรดเวอร์ชันใหม่

ในวันที่ 13 เมษายน 2563 โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยได้เปิดตัว Thai MOOC LMS New Version โดยได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเข้าระบบให้สามารถเข้าใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น เช่น การเข้าใช้งานผ่าน Account จากสถาบันตนเอง หรือการเข้าใช้งานด้วย Social ต่าง ๆ นอกจากนี้ Thai MOOC LMS ได้อัปเกรดระบบใหม่ จากเวอร์ชันเดิมเป็น Open edX Ironwood และปรับหน้าตาระบบใหม่ให้ตรงกับอัตลักษณ์ของ Thai